آرشیو دسته: خدمات اینترنتی

کلیه خدمات اینترنتی ، ثبت نام ،پیگیری و ….

۱۲بهمن/۹۳

کلیه ثبت نام های اینترنتی

انجام کلیه ثبت نام های اینترنتی ، ثبت نام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

انجام کلیه امورات دارایی (ارزش افزوده ، کد اقتصادی ، صورت معاملات فصلی و  مالیات بر حقوق کارمندان… )

انجام کلیه امورات بیمه ( تهیه لیست ، ارسال ، پرداخت و ….)