تعرفه چاپ فاکتور افست

 فاکتور فروش (قبض) یکی مهمترین ابزارها برای کار اداری ، حسابداری موسسه ، شرکت یا سازمان شما می باشد .که کیفیت ،طراحی و چاپ فاکتور فروش نقش بسزای در ارائه خدمات و هویت شرکت شما را دارد .در چاپ فاکتور معمولا از کاغذ تحریر و کاربن لس استفاده می شود . به طور معمول در طراحی فاکتور (قبض) آرم و نام کمپانی شما در سمت راست یا وسط و تاریخ و شماره سریال ملخی در سمت چپ آن قرار می گیرد . شبکه با سال ها تجربه در زمینه چاپ و طراحی آماده ارائه خدمات به صورت حرفه ای به مشتریان می باشد . انواع فاکتور : فروش کاربن لس ، دو یا سه برگی.

تعرفه چاپ فاکتور افست

 

ردیف

اندازه نوع فاکتور تعداد قیمتمشتری

قیمت همکاری

۱٫  

A5 دو برگ باشماره  ۱۰جلد ۴۵۰۰۰ تومان ۳۳۰۰۰تومان

۲٫  

A5 دو برگ باشماره ۲۰ جلد ۶۵۰۰۰ تومان

۵۵۰۰۰

تومان

۳٫   B5 دو برگ باشماره ۱۰ جلد ۴۹۰۰۰ تومان

۳۶۰۰۰

۴٫  

B5 دو برگ باشماره  ۲۰ جلد ۶۹۰۰۰ تومان ۵۹۰۰۰

۵٫  

A4 دو برگ باشماره ۱۰ جلد ۵۵۰۰۰ تومان

۴۵۰۰۰

۶٫   A4 دو برگ باشماره ۲۰ جلد ۸۷۰۰۰ تومان

۷۸۰۰۰

۷٫  

A5 دو برگ دو رنگ(بدون شماره)  ۲۰ جلد ۷۷۰۰۰ تومان ۶۷۰۰۰

۸٫  

B5 دو برگ دو رنگ(بدون شماره)  ۲۰ جلد ۷۵۰۰۰ تومان

۶۴۰۰۰

۹٫  

A5 دو برگ باشمارهکاربن دار ۲۰ جلد ۹۵۰۰۰ تومان

۸۵۰۰۰

۱۰٫        B5 دو برگ باشمارهکاربن دار ۲۰ جلد ۹۸۰۰۰ تومان ۸۸۰۰۰

۱۱٫       

A4 دو برگ باشمارهکاربن دار  ۱۰ جلد ۸۵۰۰۰ تومان

۷۵۰۰۰

۱۲٫       

قبض با شماره ۱۲ جلد ۴۷۰۰۰ تومان

۳۷۰۰۰

 

چاپ و تحویل فاکتور در عرض ۵ روز